Sivu 1 / 3 123 ViimeinenViimeinen
Tulokset 1 - 20 / 60

Aihe: Valvira aktivoituu

 1. #1

  Valvira aktivoituu

  Kun Valvira lähetti meille keväällä 2012 selityspyynnön toiminnastamme, eikä vastauksemme aiheuttanut vastareaktiota, kuvittelimme asioiden tulleen selvitetyiksi. Nyt puolitoista vuotta myöhemmin Valvira palaa asiaan uuden lakimiehen Linda Viitalan voimin.

  Kopioin tähän alle vastauksemme, toivottavasti se herättää keskustelua (pahoittelut forumisoftan automaattisesta www-osoitteen linkiksi muuntamisesta, joka hiukan sotkee tekstiä).

  Vastaus selityspyyntöön 1.9.2014, Dnro 8587/11.02.04.00.00/2011

  Vaikkakin Suomen Höyryketukun toiminta on päättynyt jo vuonna 2012, katsoimme aiheelliseksi vastata lähettämäänne selityspyyntöön. Kerrataan tässä samalla vuoden 2012 vastuksemme sisältöä, sillä emme saaneet siihen teiltä vastausta, eikä selvityksemme sisältö ole ilmeisesti mennyt perille, kun edelleen kyselette samoja asioita.

  Katsomme, että emme ole toimineet tupakkalain 8§:n 1 momentissa säädetyn mainonnan tai muun myynninedistämisen kiellon vastaisesti, koska:


  1. Ensisijaisesti emme katso tuotteittemme muodoltaan läheisesti muistuttavan tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä.
  2. Emme myöskään katso, että tuotteiden esillepano verkkokaupassa poikkeaisi mitenkään esillepanosta fyysisessä myymälässä, eikä siten ole mainontaa, epäsuoraa mainontaa tai muuta myynninedistämistä lain tarkoittamalla tavalla. Toissijaisesti, kohta 1 huomioonottaen, koska tuotteet eivät ole tupakkajäljitemiä, ei niitä koske myöskään tupakkalain mainonta- ja myynninedistämiskielto.
  3. Koska yrityksen liiketoiminta on luovutettu espanjalaiselle Costa Vapor S.L. –osakeyhtiölle, joka harjoittaa liiketoimintaa espanjalaisten lakien mukaisesti (kyseisten tuotteiden myynti ja mainonta on laillista, eikä niitä myöskään Espanjassa lueta tupakkatuotteiksi), emmekä enää harjoita Suomessa liiketoimintaa, on kyseinen selityspyyntö osaltamme aiheeton.


  Tuotteet
  Koska aikaisemmin myymämme tuotteet eivät sisällä tupakkaa, eivätkä tuota savua, käyttäisimme niistä mieluiten nimitystä höyryke, vaikka kansan suussa niitä usein kutsutaankin sähkötupakaksi tai sähkösavukkeiksi.

  Kuten oheisista kuvaliitteistä voidaan nähdä, myymämme höyrykkeet eivät pääsääntöisesti muistuttaneet muodoltaan tupakkajäljitelmiä sen enempää kuin mustekynä tai taskulamppu.

  Poikkeuksena valkoinen 510-T, joka oli väriltään valkoinen, kuten savukkeet, mutta huomattavasti savuketta kookkaampi. Väärinkäsitysten välttämiseksi poistimmekin kyseisen tuotteen valikoimistamme, mutta sen kuva löytyy vielä kuvaliitteestä (sivut 1 – 6) vertailun vuoksi.

  Valikoimissamme olleet eGo-T, eGo-C ja iMist (kuvaliite, sivut 1 – 6) eivät mielestämme muistuta tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä. Laitteet olivat akkukäyttöisiä ja niiden sylinterimäinen ulkomuoto juontaa juurensa sauvaparistoa muistuttavan akun vaatimasta kotelosta, aivan kuten esim. taskulampun muoto. Laitteet oli valmistettu metallista, olivat väriltään useimmiten mustia tai kirkkaan teräksen värisiä ja kooltaan huomattavan paljon esim. savuketta isompia. Laitteissa oli myös LED-valolla varustettu painonappi (kuvaliite, sivu 7), joka viimeistään paljasti kyseessä olevan elektronisen laitteen.

  Muotonsa perusteella ym. laitteet muistuttivat mielestämme lähinnä mustetäytekynää tai avaruusrakettia, Valviran mielestä kyseiset laitteet muistuttavat savukkeenimuketta.

  Ainoa osa, joka laitteissa mielestämme olisi voitu katsoa muistuttavan savukkeenimuketta on laitteen irrotettava nestetankki/suulakeosa, joka oli muotoiltu suuhun sopivaksi. Vastaava muotoilu löytyy savukkeenimukkeen lisäksi esim. nokkahuilusta, erotuomarin pillistä ja sisäänhengitettävien lääkkeiden suukappaleesta, koska niiden on tarkoitus anatomisesti sopia ihmisen suuhun.

  Läheinen ulkonäöllinen vastaavuus löytyy televisiossakin mainostettavasta Nicorette-inhalaattorista. Näin ollen katsoimme, että mainitsemannee suulake muistuttaa lääkeannostelijaa, eikä savukkeenimuketta (kuvaliite, sivut 8 – 10).

  Valikoimissamme oli myös isompia höyrykkeitä, ns. Modeja, jotka ovat alunperin esim. taskulampun rungosta modifioituja höyrykkeitä. Modeissa on yleensä useita painonappeja ja taustavalaistu näyttö (kuvaliite, sivut 11 ja 12), joka selvästi osoittaa kyseessä olevan elektronisen laitteen. Modit ovat yleensä väriltään mustia, hopeisia tai kromin värisiä.

  Valikoimissamme olevia modeja olivat mm. Lavatube, Vmax ja Lambo, jotka Valviran mielestä muistuttavat sikaria. Oheista kuvaliitettä varten ostimme modien rinnalle isoimman sikarin, mitä löysimme ja kuten kuvasta voi todeta, ne eivät vähimmässäkään määrin muistuta toisiaan. Toisena verrokkina kuvassa on taskulampun (Mini Maglite) runko (kuvaliite, sivut 13 – 15), joka on ulkonäöltään huomattavasti lähempänä modeja.

  Uskomme, että lainsäätäjillä on ollut tarkoituksena kieltää tupakan näköisten tuotteiden mainonta, eikä kaikkien sylinterinmuotoisten tuotteiden mainonta niiden väristä, koosta ja materiaalista riippumatta, koska tällöin pitäisi kieltää mm. kynien, taskulamppujen, paristojen, juomapillien jne mainonta.

  Höyrykkeissä käytettävistä nikotiinittomista arominesteistä ei synny savua, eivätkä ne sisällä nikotiinia, eivätkä ne siten käsityksemme mukaan vastaa käyttötarkoitukseltaan tupakkaa. Tupakan käyttötarkoitushan on saada elimistöön nikotiinia, hengittämällä savukkeen palaessa syntyvää savua.
  Näin ollen katsomme, että nesteitä ei voida pitää tupakkalain 2§:n 2 kohdassa tarkoitettuina tupakanvastikkeina.

  Verkkokauppa
  Mikäli vastoin käsitystämme tuotteemme olisi katsottu tupakkajäljitelmiksi, ei mielestämme esillepano verkkokaupassa kuitenkaan poikkea fyysisen myymälän esillepanosta ja täten Valviran tulkinta ja ohjeistus tupakkajäljitelmien Internetkaupasta on kyseenalainen ja eri yritysmuotoja eriarvoistava. Fyysisessä myymälässähän tupakkajäljitelmät saavat olla esillä ja niistä saadaan esittää tuotetietoja ja hinta. Aivan vastaavasti tupakkajäljitelmien kuvien, mallimerkintöjen ja hintojen esittäminen verkkokaupassa täytyy olla sallittua.

  Kuluttajansuojalaissa puhutaan tiedonantovelvollisuudesta ja hyvästä kauppatavasta, joka Kuluttajaviraston mukaan tarkoittaa verkkokauppaympäristössä sitä, että myytävistä tuotteista kerrotaan tärkeät ominaisuudet ja hinta sekä esitetään laadukkaat kuvat (kuvaliite, sivu 16), jotta kuluttaja voi tehdä perustellun ostopäätöksen.

  Eri myymälätyypeissä (fyysinen myymälä vs verkkokauppa) tapahtuvaa esillepanoa, kun kyseessä on laillisesti myytävä ja ikärajoittamaton tuote, ei voida mielestämme tulkita siten, että se on toisessa myymälätyypissä sallittua ja toisessa ei.

  Mielestämme normaalia tuotteen esillepanoa verkkokaupassa ei voida em. syistä katsoa yleisesti ottaen mainonnaksi, eikä eteenkään tupakkalain 8§:n 1 momentin tarkoittamaksi mainonnaksi ja muuksi myynninedistämiseksi.

  www. finnvape. com
  Verkkokaupan osoitteessa Sähkötupakka- ja nikotiinineste -kauppa suomenkielellä | FinnVape - Sähkötupakka- ja nikotiinineste-kauppa omistaa ja sitä hallinnoi espanjalainen osakeyhtiö, Costa Vapor S.L. Yritys harjoittaa sähköisten laitteiden maahantuontia ja tukkukauppaa, sekä vähittäismyyntiä kahdesta fyysisestä myymälästään Fuengirolassa, sekä ylläpitää yllä mainittua verkkokauppaa EU:n alueella.

  Yhteenveto
  Katsomme tulleen selvitetyksi, että Suomen Höyryketukku ei syyllisty Suomen tupakkalain vastaiseen toimintaan ensinnäkin, koska se ei harjoita liiketoimintaa Suomessa ja toissijaisesti, koska po. tuotteet eivät ole tupakkalain tarkoittamia tupakkajäljitelmiä tai tupakan korvikkeita.

  Valviran selityspyynnössä 1.9.2014 pyydettiin ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin kysymyksiin:


  1. Kysymys: Ylläpitääkö Suomen Höyryketukku internetosoitteessa Sähkötupakka- ja nikotiinineste -kauppa suomenkielellä | FinnVape - Sähkötupakka- ja nikotiinineste-kauppa sijaitsevaa verkkokauppaa? Vastaus: Ei. Sivuilta käy hyvin yksiselitteisesti ilmi, että sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Espanjassa toimiva osakeyhtiö Costa Vapor S.L. Suomen Höyryketukulla ei ole liiketoimintaa Suomessa.
  2. Kysymys: Katsotteko jollain perusteella, että yhtiön internetsivuilla (Suomen Höyryketukku) julkaistut sähkösavukelaitteen ja siinä käytettäväksi tarkoitettujen makunesteiden kuvat ovat Suomen tupakkalain mainonta- ja myynninedistämiskiellon mukaiset? Vastaus: Kuten edellä totesimme, toukokuussa 2012 Valviralle esittämämme tulkintamme mukaan höyrykkeet eivät ulkoisesti muistuta tupakkatuotteita, eivätkä siis ole tupakkalain tarkoittamia tupakkajäljitelmiä. Samoin totesimme, että höyrykkeissä käytettävät nikotiinittomat nesteet eivät ole tupakan korvikkeita. Olemme kuitenkin poistaneet kyseiset kuvat sivustolta ja korvanneet ne selityspyynnön kuvaliitteestä löytyvillä havainnekuvilla. Koska emme enää harjoita tuotteiden myyntiä tai muutakaan liiketoimintaa, ei pelkkien informatiivisten havainnekuvien voida katsoa missään mielessä olevan mainos- tai markkinointimateriaalia.
  3. Kysymys: Katsotteko jollain perusteella, että yhtiön internetsivuilla (Suomen Höyryketukku) julkaistu FinnVape.com-verkkokauppaan johtava linkki sekä FinnVape.com-verkkokaupan logo ovat Suomen tupakkalain mainonta- ja myynninedistämiskiellon mukaiset? Vastaus: Toukokuussa 2012 Valviralle esittämämme tulkintamme mukaan verkkokaupassa tapahtuva tuotetietojen esittäminen ei ole tupakkalaissa tarkoitettua tupakkajäljitelmien mainontaa tai markkinointia, koska ensinnäkään tuotteet eivät ole tupakkajäljitelmiä ja toiseksi normaalia esillepanoa verkkokaupassa (kuvat, hinnat, tuotetiedot) ei voida pitää mainontana tai markkinointina sen enempää, kuin fyysisen kaupan harjoittama tuotteiden esillepano. Koska liiketoimintamme on päättynyt, päätimme poistaa suoran linkin www.finnvape.com-verkkokauppaan sivuiltamme.
  4. Kysymys: Katsotteko jollain perusteella, että internetosoitteen www.finnvape.fi uudelleenohjautuminen osoitteeseen Sähkötupakka- ja nikotiinineste -kauppa suomenkielellä | FinnVape - Sähkötupakka- ja nikotiinineste-kauppa on Suomen tupakkalain mainonta- ja myynninedistämiskiellon mukaista? Vastaus: Valviralle toukokuussa 2012 esittämämme tulkintamme mukaan verkkokaupassa tapahtuva tuotetietojen esittäminen ei ole tupakkalaissa tarkoitettua tupakkajäljitelmien mainontaa tai markkinointia, koska ensinnäkään tuotteet eivät ole tupakkajäljitelmiä ja toiseksi normaalia esillepanoa verkkokaupassa (kuvat, hinnat, tuotetiedot) ei voida pitää mainontana tai markkinointina sen enempää, kuin fyysisen kaupan harjoittama tuotteiden esillepano. Koska liiketoimintamme on päättynyt, päätimme kuitenkin poistaa po. uudellenohjauksen www.finnvape.fi sivustolta.
  5. Kysymys: Ylläpitääkö yhtiö Facebook-yhteisöpalvelussa profiilille FinnVape luotua sivua? Katsotteko jollain perusteella, että kyseinen Facebook-sivu on Suomen tupakkalain mainonta- ja myynninedistämiskiellon mukainen? Vastaus: Suomen Höyryketukku ei ylläpidä kyseistä profiilia, eikä mitään muutakaan profiilia, sillä yrityksen liiketoiminta on päättynyt. FinnVape-brändiä hallinnoi espanjalainen osakeyhtiö Costa Vapor S.L. Lisähuomiona: mielestämme Facebook-profiilin ylläpito ei ole tupakkalaissa tarkoitettua tupakkajäljitelmien mainontaa tai markkinointia, koska profiilissa satunnaisesti esiintyvät tuotteet eivät ole tupakkajäljitelmiä. Yhteisöpalveluiden päällimmäinen tehtävä on tuoda yhteen samalla tavalla ajattelevia tai yhteisiä mielenkiinnon kohteita omaavia ihmisiä, eikä profiilin olemassaoloa voida pitää pelkästään mainontana ja markkinointina, vaikka profiilin ylläpitäjänä olisikin yritys.
  6. Kysymys: Toimiiko yhtiö E-Savuke.com-forumilla nimimerkki ”FinnVape” takana? Katsotteko jollain perusteella, että E-Savuke.com-forumilla nimimerkillä ”FinnVape” julkaistujen viestien vakioallekijoituksen linkit FinnVape.com-verkkokauppaan sekä profiilille FinnVapen Facebook-sivulle samoin kuin nimimerkin alla julkaistut sähkösavukkeita koskevat mainonnalliset tiedotteet ovat Suomen tupakkalain mainonta- ja myynninedistämiskiellon mukaiset? Vastaus: Suomen Höyryketukku ei toimi kyseisen nimimerkin, eikä minkään muunkaan nimimerkin takana, sillä yrityksen liiketoiminta on päättynyt. Tulkintamme mukaan nimimerkin rekisteröinti keskusteluforumille ja siellä julkaisu ei ole tupakkalaissa tarkoitettua tupakkajäljitelmien mainontaa tai markkinointia, koska julkaisuissa mainitut tuotteet eivät ole tupakkajäljitelmiä. Yhteisöpalveluiden päällimmäinen tehtävä on tuoda yhteen samalla tavalla ajattelevia tai yhteisiä mielenkiinnon kohteita omaavia ihmisiä, eikä nimimerkin olemassaoloa voida pitää pelkästään mainontana ja markkinointina, vaikka profiilin ylläpitäjänä olisikin yritys. Espanjalaisen yrityksen ei tarvitse toiminnassaan ottaa huomioon Suomen tupakkalakia, joten Valviralle ei myöskään kuulu se, mitä espanjalaiset yritykset yhteisöpalveluissa tekevät.


  Toivoimme asiassa nopeaa päätöstä vuonna 2012, sillä tulkinnan epämääräisyys oli aiheuttanut paljon haittaa ja ylimääräistä työtä alan yrittäjille ja vaikeuttanut yritystoimintaa.

  Koska Valviralta ei kuulunut minkäänlaista vastausta toukokuussa 2012 antamaamme selitykseemme, päätimme luovuttaa liiketoimintamme ulkomaiselle osakeyhtiölle ja lopettaa liiketoimintamme Suomessa. Espanjan valtio on ottanut avosylin vastaan luovutetun liiketoiminnan harjoittamisesta kertyvät verotulot ja on kiitellyt kymmenen uuden työpaikan luomisesta Espanjaan maan taistellessa alati kasvavien työttömyyslukujen kanssa.

  On ikävää, että virkamiesten omavaltainen ja kohtuuton lakien tulkinta tekee täysin laillisen liiketoiminnan harjoittamisen mahdottomaksi. Valviran toiminta vaikuttaa myös kansanterveyteen haitallisesti, kun vähemmän epäterveellisen vaihtoehdon tupakoinnille saattaminen Suomen kansalaisten ulottuville tehdään huomattavasti hankalammaksi kuin tutkitusti tappavaksi todetun tupakan hankinta.

  Omalta osaltani päädyin luopumaan liiketoiminnan harjoittamisesta ja verojen maksamisesta Suomeen Valviran toiminnan takia.

  (alla osa kuvaliitteen sisällöstä, kuvat vuodelta 2012)
  iMist eGo ja LM.jpgModit.jpgNicorette ja eGo-tankki.jpg

   
   
 2. #2
  Höyrykone nallekarhu's Avatar

  Liittynyt
  07/2011
  Sijainti
  Rovaniemi
  Viestit
  1,194
  Iso respect Finnvapelle!
  .
  Koska yrityksen liiketoiminta on luovutettu espanjalaiselle Costa Vapor S.L. –osakeyhtiölle, joka harjoittaa liiketoimintaa espanjalaisten lakien mukaisesti (kyseisten tuotteiden myynti ja mainonta on laillista, eikä niitä myöskään Espanjassa lueta tupakkatuotteiksi), emmekä enää harjoita Suomessa liiketoimintaa, on kyseinen selityspyyntö osaltamme aiheeton.

  Tuohon voisi jatkossa lisätä myös mahdollisen tv-mainostamisen mikä on nykyisin laillista esim. UK:ssa ?
  .
  Kuluttajansuojalaissa puhutaan tiedonantovelvollisuudesta ja hyvästä kauppatavasta, joka Kuluttajaviraston mukaan tarkoittaa verkkokauppaympäristössä sitä, että myytävistä tuotteista kerrotaan tärkeät ominaisuudet ja hinta sekä esitetään laadukkaat kuvat (kuvaliite, sivu 16), jotta kuluttaja voi tehdä perustellun ostopäätöksen.

  Kuluttajille EU:ssa myös suomeksi
  Viimeksi muokannut nallekarhu; 11.10.14 kello 02:01.

   
   
 3. #3
  Höyrykone tero's Avatar

  Liittynyt
  09/2011
  Sijainti
  Tampere
  Viestit
  1,528
  Joillakin elämästä vieraantuneilla tahoilla vaan on liikaa päätösvaltaa. Varmaan teoriassa terve kansakunta ideologiana kuulostaa ok mutta ne on kuitenkin aika kaukana todellisuudesta. Alistettu kansa ketkä pimeydessä vaeltaa. Halutaan selvityksiä mutta itsellä ei ole velvollisuuksia selvitellä mitään. Julkisissa toimissa päätökset ja niiden taustalla vaikuttavat informaatiot pitäisi olla julkisia. Anokaa ihmiset ja me pyydetään lisätietoja. Ei minkäänlaista järjenkäyttöä. Pitkäaikaisten tilastojen tekijänä suomella on sen verta raskas koneisto ettei kellään. Enkä sano että se olisi nyt erityisen hieno asia perustaa kaikki päätökset pitkäaikaisiin tilastoihin. Kohta ainoat työpaikat on terveydenhuollossa ja apteekeissa. Pilleriä vaan koneeseen niin työttömän elämäkin sujuu.

   
   
 4. #4
  Höyryttelijä jormaliisa's Avatar

  Liittynyt
  12/2013
  Sijainti
  Joensuu / Kiihtelysvaara
  Viestit
  52
  Runk..reita kaikki noi virkaatekevät kukkahattu tädit, joille tuperware tuotteetkin on radikaaleja. Aivan tyypillistä shaissee, jota kuulee melkein joka asian ympärillä virkamiehiltä. Me olemme ylivoimaisesti eu:n ja luulempa koko maailman hulluin kansa mitä tulee asetusten ja muiden suositusten toteenpanoon. Muualla nauretaan makeasti meille ja meidän esim. tälle parveketupakoinnille ja laki aloitteelle. Vi..u meikä ainakin ostaa jonkun sianpaskalle tuoksuvan suitsukkeen ja alkaa harjoittamaan uskontoa parvekkeella suitsukkeet komeasti savuten. Mitäs sitte kukkahattu tädit? Kieltääkö nää uskon seuraavaks kun vapaus on aikoja sitte jo menetetty?

   
   
 5. #5
  PoliisiGuru Rotax's Avatar

  Liittynyt
  11/2011
  Sijainti
  Espoo
  Viestit
  2,856
  Mitä sivusta olen kuullut, niin Linda Viitala on lähestynyt myös Suomessa toimivia kauppiaita uhkasakon voimalla. Ainakin Phoenixvapers.com lopetti nettimyynnin heidän painostuksen takia ja nikottiniton.fi lopetti keskustelun tällä foorumilla 80k€ uhkasakon voimalla. Markkinaoikeuteen on myös valitettu aiheesta, joten mielenkiinnolla odottelemme päätöstä sieltä.

  :wq

   
   
 6. #6
  Höyrypää Deetwo7's Avatar

  Liittynyt
  07/2014
  Sijainti
  Tampere
  Viestit
  448
  Ihme välituntikiusaamista tää touhu. Tönitään toisia ihan vaan koska voidaan kunnes vastapuoli ei jaksa vaivautua enää pistämään vastaan...
  Ei kuulosta kovin lailliselta.. Ja jos se sitä on niin sitten on laissa kyllä vikaa ja pahasti.

  Suorastaan oksettavaa toimintaa

   
   
 7. #7
  Höyrykone tero's Avatar

  Liittynyt
  09/2011
  Sijainti
  Tampere
  Viestit
  1,528
  Ainoa onni että eletään jonkin verran maailmanlaajuisessa maailmassa ettei rajat ole aivan kiinni. Ei valvontakoneisto pysty aivan täysin ohjeistamaan kuinka eletään. Yrityksiä pystyy tosin enemmän kyykyttämään kuin kuluttajaa kuka vain kuluttaa.

   
   
 8. #8
  Höyrypää Köpi's Avatar

  Liittynyt
  01/2014
  Sijainti
  Helsinki
  Viestit
  526
  Kyllä alkaa riittää taas et maksetaan tästä vielä veroa että saadaan byrokratian rattaat pyörimään ja samalla työpaikat tältä alalta ulkomaille. Pasilaa lainatakseni "tää on ihan albania" saatana!!

   
   
 9. #9
  Höyrykonkari

  Liittynyt
  01/2014
  Viestit
  126
  Eikö makutiivisteiden ja nesteiden valvonta ole Eviran tehtävä, eikä missään tapauksessa Valviran? Sähköhöyrykkeiden turvallisuutta puolestaan valvoo lain mukaan TUKES, eikä valviralla pitäisi olla niihinkään mitään sanottavaa. Ainoastaan TUKES voi lopettaa näiden laitteiden myynnin, ei valvira.

   
   
 10. #10
  Höyrypää Deetwo7's Avatar

  Liittynyt
  07/2014
  Sijainti
  Tampere
  Viestit
  448
  Tupakastavieroitus ja tupakanjäljitelmien myynti ja markkinointi taas on sitä alaa mihin valvira voi kommentoida käsittääkseni, vissiin siitä on kyse?
  Vaikka nikotiininesteitä ei suomessa saa myydä, niin niitä täällä kuitenkin on ja laki laskee ne lääkeaineiksi, ei elintarvikkeiksi.

  Höyrystimien säätely ja valvonta onkin tälläisessä pahassa välikädessä vähän joka suunnalla, kun niihin olisi mahdollista soveltaa niin monen eri kategorian säädöksiä.

   
   
 11. #11
  Samansisältöisiä vastineita on täältäkin viety(koska Itella ei välttämättä vie perille). Olisiko siellä lämpimässä tyhjiä tiloja, kun tällä Suomen valtiolla menee niin erinomaisesti, ettei kaikkia veroja kaipaa?
  Myymälät: http://www.puff.fi/myymalat
  HöyrySekaTavaraKauppa - L a a j a valikoima - suppea hinta!
  TYKKÄÄ Puffista Facebookissa -SE KANNATTAA!

   
   
 12. #12
  Höyrykonkari

  Liittynyt
  01/2014
  Viestit
  126
  Lainaus Alkuperäinen postaaja Deetwo7 Näytä viesti
  Tupakastavieroitus ja tupakanjäljitelmien myynti ja markkinointi taas on sitä alaa mihin valvira voi kommentoida käsittääkseni, vissiin siitä on kyse?
  Tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden mainonta, epäsuora mainonta, tupakkasponsorointi ja muunlainen myynninedistystoiminta on kielletty.
  Valvira kuitenkin harjoittaa välistävetoa (rent-seeking) joka on pahinta mahdollista myynninedistystoimintaa. Pyrkii savustamaan pois mahdollisia substituutteja jotka eivät ole tupakkatuotteita, ja näin edistämään tupakkateollisuuden monopolimaista asemaa.
  Valviran piti valvoa tupakkatuotteiden mainonta- ja myynninedistyskieltoa, mutta sen sijaan Valvira itse onkin se taho joka rent-seeking toiminnallaan on kaikkein tehokkain tupakan myynninedistäjä Suomessa.

   
   
 13. #13
  Lainaus Alkuperäinen postaaja pössy28 Näytä viesti
  Samansisältöisiä vastineita on täältäkin viety(koska Itella ei välttämättä vie perille). Olisiko siellä lämpimässä tyhjiä tiloja, kun tällä Suomen valtiolla menee niin erinomaisesti, ettei kaikkia veroja kaipaa?
  Täällä on pilvin pimein tyhjiä liiketiloja! Ei logistisesti Euroopan paras kolkka verkkokaupan pyörittämiseen, mutta Sol y Mar

   
   
 14. #14
  Höyrykone pki's Avatar

  Liittynyt
  09/2011
  Sijainti
  Vantaa
  Viestit
  2,097
  Kunhan niksanesteiden, modien yms. postituskin kielletään, niin pakettimatkoja järjestämään suomalaisten 'Vape Heaven' ja rantaloma samassa

  DSE 901, eGo Type B, eGo Twist, Vision Spinner, Buzz Pro, Provari v2, Bolt (tele), PAPS Piccolo V1 & V3,
  EAmod, Lavatube Robust, PiColibri Tepuis, Atmomixani Nemesis + FT klooni Nemesis, Ambassadeur

   
   
 15. #15
  Höyrykone ktdd's Avatar

  Liittynyt
  04/2013
  Sijainti
  Kuopio
  Viestit
  12,342
  Lisää Valviran päähänpistoja:

  Nyt holhous meni liian pitkälle: Valvira sensuroi rommipullon etiketin! - Radio City

  Kyllä siellä on töissä joku maailman suurin trolli.

   
   
 16. #16
  Höyrykone

  Liittynyt
  09/2014
  Sijainti
  Kaasmarkku...Porin vieressä
  Viestit
  9,312
  Kun "Kukko" on Olutmerkki. Kielletäänkö suomessa Kalakukko (Viittaa oluen nimeen)

   
   
 17. #17
  Höyrykone

  Liittynyt
  09/2014
  Sijainti
  Kaasmarkku...Porin vieressä
  Viestit
  9,312
  Linda ei ole saanut niin kiukkuaa Mörköputki sille korvikkeeksi

   
   
 18. #18
  Höyrypää Deetwo7's Avatar

  Liittynyt
  07/2014
  Sijainti
  Tampere
  Viestit
  448
  Olut? Tarkoitat varmaan että "miedosti alkoholipitoinen käymisteitse tuotettu nautintojuoma joka pilaa tämän maan herkän nuorison"...

   
   
 19. #19
  Höyrykone Wapari's Avatar

  Liittynyt
  09/2011
  Sijainti
  Helsinki
  Viestit
  1,079
  Kyllä noilla lindoilla ja muilla on pahemman luiókan emätin tulehdus. Onkohan nimi Linda edes laillinen?? Heti rupes tekee mieli siideriä kun kuuli ton nimen

   
   
 20. #20
  Höyrykone Steamy's Avatar

  Liittynyt
  12/2013
  Sijainti
  Varkaus
  Viestit
  4,318
  Lainaus Alkuperäinen postaaja ktdd Näytä viesti
  Lisää Valviran päähänpistoja:

  Nyt holhous meni liian pitkälle: Valvira sensuroi rommipullon etiketin! - Radio City

  Kyllä siellä on töissä joku maailman suurin trolli.
  Mitä vittua? Tuon on kyllä oltava joku pila ihan oikeesti vai onko Suomi tosiaan noin paskassa jamassa.

   
   
Sivu 1 / 3 123 ViimeinenViimeinen
Keskustelu Terveys-, lakiasiat, uutisointi ja matkustus

Kirjoitusoikeudet

 • Sinä et voi kirjoittaa uusia viestejä
 • Sinä et voi kirjoittaa vastauksia
 • Sinä et voi muokata liitteitäsi
 • Sinä et voi muokata viestejäsi
 •